Norsk tolk og sammenlign

”Tolk og sammenlign” eller "Sammenlign" er uttrykk du ofte møter i norskfaget. Men hva skal du egentlig gjøre når du blir bedt om å tolke og sammenligne tekster? Det får du svar på her! Under finner du en rekke eksempler på oppgaver som tolker og sammenligner tekster. Ikke nok med det: Studienett har til og med laget en oppskrift, der vi på enkel og forståelig måte veileder deg igjennom en sammenligningsoppgave.

Veiledning til sammenligningsoppgave

Les Studienetts oppskrift til sammenligningsoppgaver! Formålet med oppskriften er å hjelpe deg med å få bedre karaterer i norsk. Dette gjør vi ved å hjelpe deg med å skrive en god sammenligningsoppgave.

I oppskriften viser vi deg hvordan du leser tekstene, bygger opp oppgaven og hvordan du skriver selve sammenligningsdelen. Vi hjelper deg også med å tolke og sammenligne tekster. Bruk oppskriften som mal, og lær å tolke og sammenligne tekster i norsk!

Eksempel på tolk og sammenlign

Å tolke og sammenligne to eller flere tekster kan virke som en uoverkommelig oppgave. Har du forberedt deg godt og laget en plan for oppsettet av oppgaven, er du allerede godt på vei.

Få ytterligere hjelp til oppgaven ved å se på et par eksempler. Her har du et utvalg av Studienetts egne besvarelser hvor vi tolker og sammenligner tekster:

Hva betyr tolk og sammenlign?

Når du blir bedt om å tolke og sammenligne tekster er det snakk om en sammenligningsoppgave. I tillegg til å analysere og tolke tekstene du blir gitt, skal du også sammenligne likheter og forskjeller ved tekstene. Vi har laget en oppskrift i 6 trinn:

6 trinn til oppgave med sammenligning

Hvordan tolke og sammenligne tekster?

Innen du går i gang med selve skrivingen, er det viktig at du har lest og forstått tekstene du skal ta for deg. Videre kan du følge disse 4 stegene:

  • innled oppgaven ved å presentere tekstene
  • analyser og tolk tekstene, og fortell hvordan de ulike elementene fungerer i den enkelte teksten
  • sammenlign tekstene
  • avslutt med å oppsummere det du har kommet frem til i tolkningen og sammenligningen din

Det er flere måter å bygge opp denne typen oppgave på. Men husk å være tydelig omkring hvilken av tekstene du analyserer og tolker, og når du sammenligner dem.

Tolk og sammenlign på eksamen

Det er en god idé å øve på å tolke og sammenligne tekster i løpet av skoleåret. Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du nemlig garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk kan du bli bedt om å tolke og sammenligne tekster. Les igjennom vår tolkningsoppgave-oppskrift og et par eksempler, og bli forberedt til eksamen i norsk.