Analyse av sammensatt tekst

Analyse av sammensatt tekst, hva er det? I norskfaget blir det forventet at du evner å analysere sammensatte tekster. Skal du analysere en sammensatt tekst kan du få god hjelp ved å ta en titt på et av eksemplene nedenfor. For ytterligere å hjelpe deg med denne oppgavetypen, har Studienett laget en oppskrift på analyse av sammensatt tekst.

Oppskrift på analyse av sammensatt tekst

Se Studienetts oppskrift på analyse av sammensatt tekst. Oppskriften er laget med tanke på deg som vil ha gode karakterer i norsk. Med denne sørger vi for at du mestrer å analysere sammensatte tekster.

I oppskriften veileder vi deg igjennom analysen av både verbalteksten, bildeteksten og den sammensatte teksten som helhet. I tillegg får du hjelp til å tolke teksten. Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive en god analyse av sammensatt tekst!

Hva er en sammensatt tekst?

I norsk er sammensatte tekster som regel en kombinasjon av bilde og tekst, eller film og tekst. Vi snakker i denne sammenheng om tekst som et utvidet begrep. Det betyr at tekst omfatter uttrykksformer som bilde, film, verbaltekst og musikk.

En sammensatt tekst kan være for eksempel en reklameplakat, en musikkvideo eller en avisforside.

Hvordan skrive en analyse av sammensatt tekst?

Når du skal skrive en analyse av sammensatt tekst i norsk, er det lurt å begynne med å skille mellom de ulike uttrykksformene, som oftest verbaltekst og bilde. Videre kan du følge disse 4 stegene:

  • analyser verbalteksten
  • analyser bildet
  • analyser den sammensatte teksten, altså hvordan verbalteksten og bildet fungerer sammen
  • tolk eller vurder den sammensatte teksten

Eksempel på analyse av sammensatt tekst

Få hjelp og inspirasjon til oppgaven din ved å se på hvordan en analyse av sammensatt tekst er utført.

Her har du Studienetts analyse av den sammensatte teksten ”Nasjonalromantikk” av Dag Øistein Endsjø, illustrert av maleriet ”Brudeferden i Hardanger”.

Sammensatt tekst på eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

Det er en god idé å øve på å analysere sammensatte tekster i løpet av skoleåret. På eksamen kan du nemlig bli spurt om å analysere en sammensatt tekst.

Til skriftlig eksamen i norsk sidemål våren 2016 ble man for eksempel bedt om å analysere den sammensatte teksten ”Til supporterne våre, til det norske folk”. Se Studienetts besvarelse av oppgaven her.

Les igjennom Studienetts oppskrift og et par av eksemplene under, og bli en reser på å analysere sammensatte tekster!