Sammendrag

Trenger du hjelp til å skrive et sammendrag i norsk, eller har du behov for en kjapp gjennomgang av et bestemt emne? Da har du kommet til riktig sted! Her finner du nemlig en mengde sammendrag skrevet i norsk. I tillegg har Studienett laget grundige sammendrag om norsk litteratur- og språkhistorie, hvor vi på en enkel og oversiktlig måte leder deg igjennom norsk pensum.

Norsk litteraturhistorie: Sammendrag

Dette er Studienetts oversikt over norsk litteraturhistorie. Sammendraget gir deg en fullstendig oversikt over alle de ulike litterære periodene du møter i norskfaget.

Her forteller vi deg hvilke forfattere og tekster som er aktuelle i de enkelte periodene, og hvordan samfunnet påvirket litteraturen og temaene som ble tatt opp. Alt du trenger å vite om norsk litteraturhistorie finner du her!
Bruk sammendraget som oppslagsverk, og få styr på norsk litteraturhistorie.

Norsk språkhistorie: Sammendrag

Her har du Studienetts gjennomgang av norsk språkhistorie. I dette sammendraget tar vi for oss språkutviklingen i Norge, fra de første innbyggerne og frem til i dag.

På en begripelig måte gir vi deg en oversikt over de viktigste utviklingene, reformene og skikkelsene i norsk språkhistorie.I tillegg foreslår vi temaer du kan bruke i oppgaver eller til presentasjoner i norsk.
Les sammendraget, og lær alt du trenger å vite om norsk språkhistorie.

Hva er et sammendrag?

Et sammendrag er en gjengivelse av noe. Sammendraget kan være en gjengivelse av et kapittel, en roman eller en litteraturhistorisk periode.

Å skrive et sammendrag er svært nyttig i norsk. På denne måten kan du danne deg en oversikt og oppdage hovedpunktene i forbindelse med emnet.

Hvordan skrive et sammendrag?

Hvordan du skal skrive et sammendrag avhenger av emnet. Skal du for eksempel skrive et sammendrag om norsk språkhistorie, kan det være lurt å lage en tidslinje. Her har du et eksempel en tidslinje.

Uansett emne kan det være nyttig å stille seg et par spørsmål innen du går i gang med skrivingen:

  • Hva er hovedpunktene eller –tendensene i teksten eller i forbindelse med emnet?
  • Hvordan er teksten eller emnet relevant i norsk?
  • Hvilke personer og årstall er av betydning?

Kom i gang med sammendraget ved å skrive stikkord, for deretter å utdype dem i detalj.

Eksamen i norsk

Det er en god idé å skrive flere sammendrag i løpet av skoleåret. Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du nemlig garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På eksamen har du begrenset med tid. Sammendragene fungerer utmerket som oppslagsverk til dine eksamensforberedelser og som hjelpemiddel på eksamen.

Få hjelp til aktuelle emner i norskfaget og få inspirasjon til ditt eget sammendrag med de mange eksemplene nedenfor.