Hjelp til Særemne / fordypningsoppgave i norsk

Skal du skrive særemne/fordypningsoppgave i norsk? Da har du kommet til riktig sted! Her finner du nemlig en hel haug med eksempler på særemner som du kan få inspirasjon av. Dessuten har vi i Studienett laget en oppskrift på særemne, hvor vi steg for steg veileder deg igjennom oppgaven.

Hvordan skrive særemne?

Dette er Studienetts særemne oppskrift. Oppskriften er laget med tanke på deg som vil ha god karakter på særemnet, og generelt i norskfaget. Følg oppskriften og få god veiledning til særemnet/fordypningsoppgaven, fra begynnelse til slutt.

I oppskriften hjelper vi deg med å velge emne og problemstilling. Vi gir deg veiledning til både oppsett av et skriftlig og muntlig særemne. Bruk oppskriften som mal, og få hjelp til å skrive et godt særemne!

Særemne: norsk Vg3

Alle elever på Vg3 skal skrive særemne, også kalt fordypningsoppgave. Men hva er egentlig et særemne? Jo, et særemne, eller en fordypningsoppgave, er en selvvalgt og utforskende oppgave om et relevant emne i norskfaget.

Særemne eksempel

Du kan få god hjelp til særemnet/fordypningsoppgaven ved å se hvordan andre har løst en liknende oppgave. Eksemplene du finner på denne siden kan gi deg inspirasjon til tema, oppsett og språkbruk. Her har vi samlet et par eksempler som er gitt karakteren 6:

Se et særemne om ”Drageløperen” her.

Her har du særemne om kvinnerollen i utvalgte romaner.

Et særemne om Astrid Lindgren finner du her.

Tema til særemne

Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilket tema særemnet skal handle om. Du står fritt til å velge emne, så lenge det er relevant i norskfaget. Vi i Studienett har laget en oversikt med over 200 forslag til temaer du kan ta for deg på særemnet/fordypningsoppgaven.

Se vår veiledning til valg av tema til særemnet/fordypningsoppgaven her.

Husk å velge et tema som interesserer deg, da du skal jobbe med særemnet/fordypningsoppgaven i lang tid.

Tips til særemne

Til deg som skal i gang med å skrive særemnet har vi samlet noen tips:

  • Start tidlig! Særemnet/fordypningsoppgaven er en tidkrevende oppgave. Det er derfor lurt å tenke over temaet og komme i gang med oppgaven tidlig.
  • Sett opp en tidsplan og organiser arbeidet ditt.
  • Ta notater underveis som du kan bruke senere.
  • Ikke vent for lenge med å skrive analysedelen. Analysen er en sentral og omfattende del av oppgaven.
  • Finn fokuset i oppgaven din. Du har ikke mulighet til å undersøke alle detaljene rund et emne. Velg derfor noen elementer du skal fokusere på.

Få flere gode tips til særemnet/fordypningsoppgaven her.

Bla igjennom de mange eksemplene du finner nedenfor, og få hjelp og inspirasjon når du skal skrive særemnet i norsk!