Norsk romananalyse

Få hjelp til å skrive en romananalyse. Under finner du en rekke romanalyser skrevet av elever på videregående skole og grunnskolen, som du kan bruke som inspirasjon. I tillegg har Studienett laget en romanalyse oppskrift, der vi på en enkel og forståelig måte veileder deg igjennom din romananalyse.

Oppskrift på romananalyse 

Her har du Studienetts oppskrift. Oppskriften er laget med tanke på deg som vil ha gode karakterer i norsk, og sørger for at du får et godt utgangspunkt når du skal analysere en roman. 

Romananalyse | Oppskrift

I oppskriften viser vi deg hva som er viktig å ha med i en romananalyse, fra start til slutt. Vi forteller deg hva sjangeren innebærer, og hvordan oppsettet til en romananalyse kan se ut. Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive en god romananalyse!

Hvordan skrive en bokanalyse?

I en bokanalyse skal du danne et overordnet bilde av den gitte boken. Du skal i tillegg fortolke verket. Følg disse 4 stegene og få en god struktur på bokanalysen din:

  • begynn med en innledning der du legger frem opplysninger om boken, sjangeren og forfatteren
  • presenter boken og dens handling
  • analyser boken
  • tolk bokens tema og budskap

Avslutt gjerne med å sammenligne boken med et annet verk i samme kategori.

Eksempel på romananalyse 

Å skrive en romananalyse kan virke som en uoverkommelig oppgave. Men det behøver det absolutt ikke være. Les igjennom et par eksempler og bruk vår romanalyse oppskrift som mal, og du er allerede godt på vei.

Se eksempler på Studienetts romananalyser her:

Politi av Jo Nesbø | Analyse
De dødes tjern | Analyse
Bli hvis du kan. Reis hvis du må | Analyse
Fugletribunalet | Analyse
Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg | Analyse
Innsirkling | Analyse

I norsk blir du ofte spurt om analysere et utdrag fra en roman, da en analyse av en fullstendig bok er tidkrevende.

Se en analyse av et utdrag fra Lillelord her.
En analyse av ”Janteloven” fra ”En flyktning krysser sitt spor” finner du her.

Romananalyse på eksamen

Det er en god idé å øve seg på å skrive romananalyser i løpet av skoleåret. Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du nemlig garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk kan du ble bedt om å analysere et utdrag fra en roman. Du kan også bli spurt om å sammenligne utdraget med en annen type tekst.

Bla igjennom de mange eksemplene du finner nedenfor, og få hjelp og inspirasjon til din romananalyse i norsk!