Til supporterne våre, til det norske folk! | Retorisk analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å komme i gang med oppgaven din. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser som du kan komme inn på i oppgaven din. Oppgaven som vi besvarer her ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 30. mai 2016.

Fakta om «Til supporterne våre, til det norske folk!»

Avsender: Kaptein på det norske herrelandslaget i fotball, Per Ciljan Skjelbred (på oppdrag fra Aftenposten)
Medium og utgivelse: Trykket i Aftenposten 5.9.15
Sjanger: Sammensatt tekst uformet som et postkort, del av avisartikkel
Kontekst: Norge skulle dagen etter spille en viktig kvalifiseringskamp til EM

Oppgaveformulering

Vedlegg

 − «Til supporterne våre, til det norske folk!», Aftenposten 05.09.2015 

«Til supporterne våre» av Per Ciljan Skjelbred stod på trykk i Aftenposten dagen før en svært viktig kamp for det norske landslaget i fotball. Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken. Hvordan mener du teksten fungerer som appell? 

Kommentar

Oppgaven er todelt. I den første delen skal du analysere de ulike elementene og samspillet mellom dem. I den andre delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Til supporterne våre, til det norske folk!», er det viktig at du analyserer de ulike elementene, og viser hvordan de virker sammen som en sammensatt tekst. Du kan samtidig velge deg en rød tråd i oppgaven, et poeng som du fokuserer på gjennom hele analysen. Her kommer vi med et par forslag til hva som kan være en rød tråd i oppgaven din:

Sjanger

Hvorfor tror du avsenderen har valgt å formidle budskapet sitt gjennom en sammensatt tekst? Hva ville gått tapt om han valgte en ren verbaltekst i stedet? Er det andre måter å formidle budskapet på som du mener ville vært mer effektive? Er teksten vellykket?

Nasjonalfølelse

Hvordan virker de ulike tekstelementene sammen for å skape et inntrykk av nasjonalfølelse? Hvilke tekstlige og visuelle virkemidler brukes for å oppnå dette? Er appellen til nasjonalfølelsen vellykket?

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på retorisk analyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på retorisk analyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Til supporterne våre, til det norske folk! | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.