Analyse av appellformer

I det følgende skal vi foreta en retorisk analyse av «Kunsten å handle rett». I din analyse av «Kunsten å handle rett» vil det være naturlig å komme inn på:

  • Hvilke appellformer (etos, logos og/eller patos) bruker Helle for å overbevise leserne om sine synspunkter? Hvilke virkemidler bidrar til denne appellen?
  • Hvilke andre språklige virkemidler finner du?
  • Hvordan kommer budskapet frem i teksten?

Med kronikken prøver Helle å formidle hvor dårlig informasjon forbrukerne får om matvarene de kjøper, og hvor viktig slik kunnskap er. For å overbevise leserne om sitt synspunkt bruker hun flere ulike appellformer.

Kunnskap gir troverdighet

Helle skriver i kronikken at hun har drevet langvarig forskning på temaet:

«Etter eitt år med forsking på dette har eg hamna på det siste: Hyllene vi står mellom på butikken gjev oss tilsynelatande veldig mange val – og veldig dårleg grunnlag å velje ut frå.»

Dette viser at hun virkelig har satt seg inn i emnet og har stor kunnskap om det, slik at kronikken hennes på...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn