Kunsten å handle rett | Retorisk analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å komme i gang med din oppgave. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av teksten «Kunsten å handle rett» av Siri Helle. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 30. november 2015.

Oppgaveformulering

Vedlegg

 - Siri Helle: «Kunsten å handle rett», 2014

Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommenter til slutt noen av synspunktene.

Kommentar

Oppgaven er todelt. I den første delen skal du bruke et presist fagspråk og underbygge analysen din med eksempler fra teksten. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Presentasjon av «Kunsten å handle rett»

Skribent: Siri Helle

Medie og utgivelse: nrk.no, 2014

Sjanger: Kronikk. En kronikk er en lengre artikkel som ofte omhandler et aktuelt tema, og er skrevet av en person med spesiell kjennskap til dette temaet. En kronikk er dessuten mer subjektiv enn en vanlig artikkel, slik at forfatterens synspunkter er mer fremtredende.

Tekstens hensikt: Teksten skal gjøre forbrukerne oppmerksomme på hvor lite de egentlig vet om maten de kjøper.

Sammendrag av «Kunsten å handle rett»

Kronikken handler om hvor utfordrende det er for dagens forbrukere å vite hva maten de spiser, inneholder. Til tross for at endringer i lovverket gjør at merkingen på matvarene blir stadig mer detaljert, er det fremdeles mye som mangler:

 • Norske tomater dyrkes i drivhus uten jord og med regulert klima, uten at dette på noen måte fremgår av etiketten.
 • Plantevernmidler og kunstgjødsel brukes til stort sett alle ikke-økologiske jordbruksvarer, og slike giftige stoffer kan vi få i oss rester av fra maten vi spiser.
 • Bearbeidede matvarer inneholder ofte lite eller ingenting av det produktnavnet skulle tilsi, for eksempel finnes «guacamole» med to prosent avokado.
 • Nøkkelhullmerket mat som anbefales som sunn, inneholder ofte mange tilsetningsstoffer.

Produsentene er derimot misfornøyde med økte krav til merking, da dette kan påvirke salget i negativ retning. Økonomiske motiver gjør at de tøyer regelverket så langt som mulig, og ifølge Helle er ikke styresmaktene kritiske nok til matindustrien.

Det poengteres hvor sårbar hennes generasjon er for matindustriens lure triks, fordi denne generasjonen er den første som ikke har erfart å selv være med på produksjonen av egne råvarer. Forbrukerne oppfordres i kronikken til å lese matvaremerkingen nøye, mens myndigheter, produsenter og selgere bør sørge for å forbedre denne merkingen.

Hjelp til oppgavetypen

Har du bruk for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen retorisk analyse? Se Studienetts oppskrift på retorisk analyse i norsk her:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kunsten å handle rett | Retorisk analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Flott satt opp :) hjelper mye :) anbefales :))
 • 29.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3