Knoteministeren av Georg Arnestad | Retorisk analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å komme i gang med oppgaven din om artikkelen «Knoteministeren», som ble gitt til førsøkseksamen i Norsk hovedmål/sidemål høsten 2009. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av appellformer, andre språklige virkemidler og hvordan budskapet kommer frem. Vi gir også en vurdering av om teksten er vellykket retorisk sett.

Fakta om teksten «Knoteministeren»

Forfatter: Georg Arnestad
Årstall: 2007
Sjanger: Artikkel

Oppgaveformulering

Vedlegg: «Knoteministeren» av Georg Arnestad, Bergens Tidende 11.11.2007

Analyser artikkelen «Knoteministeren» av Georg Arnestad ved hjelp av begreper fra retorikken. Hva mener du om måten Arnestad argumenterer på?

Sammendrag

Artikkelen «Knoteministeren» handler om mennesker som «knoter», altså endrer på dialekten sin på en måte som kan oppfattes som unaturlig.

Da artikkelforfatteren var en ung gutt, hadde han en kamerat som hadde lagt fra seg dialekten etter å ha vært et år på sjøen. I stedet snakket han tilgjort og unaturlig.

Det gis eksempler på flere kjente personer som også knoter, blant annet tidligere Venstre-leder Lars Sponheim. Forfatteren mener at man bør holde på dialekten sin, men trekker også frem at enkelte mener at tilpasning av språket etter samtalepartner er en fordel i dagens mobile samfunn.

Siste halvdel av artikkelen fokuserer på den daværende kunnskapsministeren Bård Vegar Solhjell. Arnestad kritiserer hvordan Solhjell snakker bymål i Oslo, men vestlandsdialekt på lokalradio, og avslutter med å konstatere at en person som knoter så mye, ikke passer som kunnskapsminister.

Ordliste

hesje: henge høy/korn til tørk på stativ

knote: snakke unaturlig, som regel knyttet til å skifte dialekt eller endre deler av måten man taler på

Oppskrift på retorisk analyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på retorisk analyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Knoteministeren av Georg Arnestad | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.