Vurdering og konklusjon

Til nå har vi sett på hvorvidt bruken av de retoriske virkemidlene i teksten lykkes i formålet om å overbevise leseren av teksten. I den siste delen av analysen skal vi vurdere hvorvidt Ramms kronikk er passende for tekstens tiltenkte publikum, og om teksten også lykkes i å oppfordre til debatt.

Er teksten passende for publikum?

Morgenbladet er en uavhengig nasjonal avis som har et spesielt sterkt fokus på meningsutveksling og debatt. I avisen blir temaer som internasjonal politikk, samfunn og kultur drøftet.

Ramms kronikk er både litteraturkritisk og en samfunnskritisk, og budskapet i kronikken har dermed potensiale...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn