Synspunkt og formål

Nå som vi har sett på bakgrunnen til Ramms kronikk og oppsummert hovedpunktene i teksten, kan vi begynne å analysere de ulike virkemidlene i Ramms kronikk. Vi begynner imidlertid med å se på hvilke synspunkter og formål Ramm vil få frem ved å bruke disse virkemidlene.

Synspunkter i «En skitten strøm flyter utover landet»

«En skitten strøm flyter utover landet» er en kronikk. En kronikk er en tekst som er skrevet på jeg-form og er sterkt subjektiv. I motsetning til de fleste andre avisartikler prøver ikke kronikker å fremstille et tema på en nøytral måte. Kronikker har i stedet som formål å skape debatt ved å formidle forfatterens personlige synspunkt om et aktuelt tema.

Vi skal nå se på hvilke synspunkt Ramm fremlegger i kronikken sin. Ved å gjøre dette kan vi også se på hva som er formålet med å formidle disse synspunktene til leseren.

Hovedsynspunkter i teksten

Som vi allerede har vært inne på, er hovedangrepet i Ramms kronikk rettet mot Gyldendals nye utgivelser spesielt, og kulturradikalismen generelt. Dette angrepet kommer til uttrykk gjennom tre hovedsynspunkt i teksten:

Bøkene misbruker kunstens navn

Det første hovedsynspunktet i kronikken er at de fire bøkene som Ramm nevner i innledningen ikke er ekte kunstnerisk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn