Sammendrag

Innen du går i gang med din retoriske analyse av «En skitten strøm flyter utover landet», er det lurt å danne seg en oversikt over innholdet i teksten. I dette avsnittet gir vi deg et sammendrag av Fredrik Ramms kronikk.

«En skitten strøm flyter utover landet» er en kronikk som ble publisert i Morgenbladet i 1931. Her går Fredrik Ramm til angrep på det han kaller «litterært svineri» i flere nye bøker som hadde blitt utgitt av Gyldendal Norsk Forlag samme høst.

Ramm begynner med å ramse opp flere bøker som han mener er betegnende på en «strøm av lidderlighet» i den norske litteraturen. Han skriver videre at det er på høy tid at denne strømmen av slibrig litteratur stoppes. Slik litteratur er ikke kunst, men smuss som gir farlige krefter i samf...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn