[0]

En skitten strøm flyter utover landet | Retorisk analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til å komme i gang med din retoriske analyse av «En skitten strøm flyter utover landet», som funnet på side 400 i Spenn 3. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av formål, appellformer og språklige virkemidler som du kan komme inn på i oppgaven din.

Fakta om teksten «En skitten strøm flyter utover landet»

Forfatter: Fredrik Ramm
Årstall: 1931
Sjanger: Kronikk

Bakgrunnskunnskap

«En skitten strøm flyter utover landet» er et angrep på den såkalte «kulturradikalismen» i Norge. Før vi begynner å analysere kronikken skal vi derfor ta en liten kikk på kulturradikalismen og dens inntog i Norge under mellomkrigstiden. Her skal vi også introdusere forfatteren av teksten. 

Kulturradikalisme og mellomkrigstid

«Kulturradikalisme» er et begrep som betegner en litterær og kulturell tradisjon som hadde sin spede begynnelse i Europa mot slutten av 1800-tallet. Denne bevegelsen satte rasjonalitet og fornuft i sentrum, og kulturradikalerne stilte seg derfor blant annet kritisk til den tradisjonelle kristne moralen. Sensur og autoritære holdninger ble kjempet imot, og toleranse og åndsfrihet ble opphøyet som nye idealer i litteraturen.

I løpet av mellomkrigstiden gjorde kulturradikalismen sitt inntog i Norge. En ny generasjon norske forfattere hadde på denne tiden fått øynene opp for det de mente var en rekke undertrykkelsesmekanismer i samfunnet. Blant annet hadde Freud nylig argumentert for at vi mennesker undertrykker mange av følelsene våre, og Marx hadde argumentert for kapitalismens undertrykkende kraft i samfunnet. Dette trigget et ønske om å kjempe for det frie og usensurerte mennesket, og en rekke norske forfattere tilsluttet seg dermed det kulturradikale prosjektet.

Fredrik Ramm

Fredrik Ramm var en norsk journalist og samfunnsdebattant. Etter å ha vært med på å fly over Nordpolen med Roald Amundsen, ble han ansatt som nyhetsredaktør for Morgenbladet i 1928. Ramm var aktiv i den verdensomspennende kristne vekkelsesbevegelsen «Oxfordbevegelsen», og han utga flere bøker som fremmet en sterkt kristen moral.

Som vi har sett kjempet kulturradikalerne mot restriktive tendenser i samfunnet, og var i så måte i konflikt med den tradisjonelle kristne moralen som Ramm var en forkjemper for. Ramms synspunkter stod dermed i sterk kontrast med idealene til den nye generasjonen av norske forfattere på mellomkrigstiden, og det er denne konflikten som er bakgrunnen for Ramms tekst.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skal analysere «En skitten strøm flyter utover landet» kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Her presenterer vi to mulige inngangsvinkler til analysen din.

Kulturradikalismen

Du kan velge å ha hovedfokus på kulturradikalismen når du analyserer Ramms kronikk. Hvis du velger å gjøre dette må du imidlertid huske på at du skal lage en retorisk analyse av teksten, og du bør derfor kun bruke kulturradikalismen som bakgrunnsteppe for en analyse av de retoriske virkemidlene i teksten. Dette kan du gjøre ved å se på hvordan forfatteren bruker de tre appellformene og øvrige språklige virkemidler til å fremstille og motarbeide kulturradikalerne.

De tre appellformene

Du kan også velge å ha hovedfokus på de tre appellformene i kronikken. Her bør du gjennomgå alle de tre appellformene, men du kan likevel velge å gå mer i dybden av én av appellformene dersom du synes at enten etos, patos eller logos er spesielt interessant i kronikken. Husk på at det er viktig å vise hvordan de ulike virkemidlene påvirker deg som leser, og ikke bare hva de ulike virkemidlene er.

Oppskrift på retorisk analyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på retorisk analyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Retorisk analyse

I dette kompendiet kan du lese om retorisk analyse. Vi har bygget kompendiet opp så vi tar med de elementene du typisk vil ha bruk for å komme inn på i en retorisk analyse - uansett om analysen din skal foretas skriftlig eller presenteres muntlig.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

En skitten strøm flyter utover landet | Retorisk analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.