Barn på flukt | Retorisk analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å komme i gang med din oppgave. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser og sammenligning av tekstene «Melding til Stortinget: Barn på flukt», «Beskytt barna, Jens!» og «Den lange, farlige reisen til Norge».

Oppgaveformulering

Disse tre tekstvedleggene handler om barn på flukt, men budskapet kommer fram på ulike måter. Sammenlign de tre tekstene. Bruk begreper fra retorikken.

Kommentar

Du skal sammenligne alle tre tekstene, men du kan selv velge hvilke momenter du vil legge mest vekt på. Du skal bruke et presist fagspråk.

Fakta om «Melding til Stortinget: Barn på flukt»

 • Skribent: Regjeringen
 • Utgivelse: 2012
 • Sjanger: Melding til Stortinget (utdrag)
 • Tekstens hensikt: Å gi oversikt over den nåværende situasjonen og drøfte fremtidig politikk.

Sammendrag av «Melding til Stortinget: Barn på flukt»

Utdraget er fra underkapittelet «Bakgrunn for meldingen» i første del av innledningen. Det tar for seg regjeringens ønsker for arbeidet, omfanget av asylsøkende barn i Norge, og formål for og innhold i meldingen.

Regjeringen vil at Norge skal gi barn på flukt gode vilkår, men samtidig unngå at barn som ikke trenger beskyttelse søker om det. Ønskene begrunnes med at temaet engasjerer bredt og at oppbrudd fra hjemlandet kan ha negative konsekvenser.

Nesten 30 % av asylsøkerne i Norge er barn. Regjeringen mener at Norge både må ta hensyn til det humanitære aspektet, og føre en helhetlig flyktning- og innvandringspolitikk. Da reiser det seg kompliserte spørsmål som krever «bred og samlet gjennomgang».

Formålet er å gi en oversikt over den nåværende politikken i Norge, barn på flukt i verden og mulige prioriteringer og tiltak.

Fakta om «Beskytt barna, Jens!»

 • Skribent: Marianne Borgen, SVs gruppeleder i Oslo bystyre
 • Medie og utgivelse: Trykket i Dagbladet, d. 15. mars 2012
 • Sjanger: Åpent brev
 • Tekstens hensikt: Å påvirke Jens Stoltenberg til å endre politikken vedrørende tvangsutsendelse av barn fra Norge.

Sammendrag av «Beskytt barna, Jens!»

Brevet tar utgangspunkt i debatten om tvangsutsendelse av asylsøkerbarn.

Borgen roser Stoltenberg, daværende norske statsminister, for hans engasjement for barns rettigheter, en sak han flere ganger har oppfordret andre politiske ledere til å sette fokus på.

Hun trekker frem et sitat fra Stoltenberg i Bistandsaktuelt i 2006. Her ber han andre ledere om å «ta de skritt som er nødvendig» for å beskytte verdens barn. Han oppfordrer til å handle, og ikke bare gi løfter.

Ifølge Borgen er mange nordmenn opprørt over at barn som føler at de hører hjemme i Norge blir sendt ut. Slike barn har en sterk frykt som går ut over deres egen skolehverdag og helse.

Brevet avsluttes med å spørre statsministeren om han vil endre på dette ved å gjøre det samme som han har anbefalt andre ledere.

Fakta om «Den lange farlige, reisen til Norge»

 • Skribent: Erfan, 12 år gammel flyktning fra asylmottak på Østlandet
 • Medie og utgivelse: Trykket i Aftenposten, d. 8. november 2013
 • Sjanger: Dagboknotat publisert som leserinnlegg
 • Tekstens hensikt: Å gi nordmenn et innblikk i hvor vanskelig reisen til Norge kan være for barn på flukt.

Sammendrag av «Den lange, farlige reisen til Norge»

Teksten handler om Erfans erfaringer fra hans egen reise til Norge.

Først gir han en generell beskrivelse av situasjonen. Det å reise til Norge fra et krigsherjet land er mye vanskeligere enn mange nordmenn tror. De kan ikke bare sette seg på et fly, men må gjennom en lang og farlig reise der mange dør på veien, blant annet i dårlige båter.

Da Erfan selv reiste som seksåring var han adskilt fra foreldrene, og bekymret seg spesielt mye for den gravide moren.

Reisen var hans livs verste opplevelse, men han tror at han var heldig i forhold til mange andre siden de bare reiste i 3 måneder.

Erfan og foreldrene kom fram til Norge i god behold, men han savner bestemoren og kusinen i hjemlandet.

Hjelp til oppgavetypen

Har du bruk for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen retorisk analyse? Se Studienetts oppskrift på retorisk analyse i norsk her:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Eksempel på elevoppgave

Om du gjerne vil se en elevbesvarelse av oppgaven, kan du finne det her:

Eksempel på retorisk analyse av "Barn på flukt", "Beskytt barna, Jens!" og "Den lange farlige reisen til Norge"

Eksamensbesvarelse i norsk hovedmål som tar for seg tre ulike tekster som analyseres og sammenlignes. - "Melding til Stortinget: Barn på flukt" (utdrag) - ...

 

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Barn på flukt | Retorisk analyse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 29.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3