Oppgaver i norsk med retorisk analyse

Skriv en god retorisk analyse du også! På denne siden finner du massevis av gode eksempler på retoriske analyser skrevet i norsk. Dessuten har Studienett laget en retorisk oppskrift, hvor vi steg for steg veileder deg igjennom en retorisk analyse.

Oppskrift på retorisk analyse 

Se Studienetts oppskrift. Den har vi laget med tanke på deg som vil ha gode karakterer i norsk, og som har behov for hjelp til å skrive en retorisk analyse.

Retorisk analyse er en oppgavetype du ofte møter i norsk. I oppskriften viser vi deg hvordan du skriver en retorisk analyse, hvordan du bruker de retoriske begrepene og hvordan du tolker retoriske virkemidler.
Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive en god retorisk analyse!

Eksempel på retorisk analyse 

Nedenfor finner du en stor mengde eksempler på retoriske analyser skrevet av elever på videregående skole og på grunnskolen. Ikke nok med det: i tillegg har vi besvart en rekke konkrete oppgaver gitt til eksamen i norsk, der vi veileder deg igjennom en retorisk analyse.

Hva er retorisk analyse?

I en retorisk analyse skal du se på temaet og virkemidlene i én eller flere tekster. Du skal vise at du forstår bruken av retoriske virkemidler som etos, patos og logos, og hvilken funksjon de har i teksten.

I tillegg er det i den retoriske analysen vesentlig å undersøke hvordan de retoriske virkemidlene virker på mottakeren.

Hvordan skrive retorisk analyse?

Innen du går i gang med selve analysen er det viktig at du grundig leser igjennom tekstene du skal ta for deg. Videre kan du følge disse 4 stegene:

  • presenter emnet og teksten/tekstene
  • analyser de retoriske virkemidlene og argumentene
  • tolk og vurder hvordan teksten/tekstene fungerer retorisk sett
  • drøft det du har kommet frem til i analysen din

Avslutt gjerne med å vurdere om tekstens budskap fremtrer på en god og effektiv måte.

Retorisk analyse på eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk kan du bli bedt å skrive en retorisk analyse. Er dette tilfelle blir du ofte spurt om å analysere én eller flere tekster ved å bruke begreper fra retorikken.

Les igjennom et par eksempler og bruk Studienetts oppskrift, og få hjelp og inspirasjon til å skrive en god retorisk analyse.