Norsk presentasjon / powerpoint

Trenger du hjelp til å lage en god presentasjon i norsk? Det får du hjelp til her! Under finner du en mengde presentasjoner laget av elever på videregående skole og grunnskolen. Oppgavene består både av PowerPoint-presentasjoner og manuser. Bruk eksemplene som inspirasjon når du skal i gang med å lage en presentasjon i norsk!

Hvordan lage en god presentasjon?

Mange gruer seg til å holde en presentasjon. Med disse 6 tipsene får du hjelp til å roe nervene og lage en god presentasjon i norsk:

  • dann deg en grundig oversikt over emnet
  • lag gjerne en problemstilling som du besvarer i presentasjonen
  • strukturer presentasjonen din
  • skriv et oversiktlig notatark som du kan støtte deg til
  • øv deg på presentasjonen flere ganger

Ha tror på deg selv og vær overbevist om at dette kan du. Da fremstår det du sier som interessant og relevant.

Hva er en muntlig presentasjon i norsk?

Blir du bedt om å lage en presentasjon i norsk betyr det at du skal holde en fremføring om et tema, en sak eller en problemstilling foran klassen og læreren din.

Presentasjonen skal som regel ta for seg faglige emner. Du kan blant annet lage en presentasjon om en forfatter, en litteraturhistorisk periode eller om et aktuelt verk i norskfaget.

Eksempel på presentasjoner

Få inspirasjon til din presentasjon ved å se på hvordan andre ha løst en liknende oppgave.

Muntlig eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller 10. årstrinn, kan du bli trukket ut til muntlig eksamen i norsk.

Øv deg på å lage og fremføre presentasjoner, og bli forberedt til muntlig eksamen!

Få mer hjelp til muntlig eksamen ved å lese igjennom Studienetts veiledning til muntlig eksamen i norsk her.

Husk også at på Vg3 og 10. årstrinn skal du ha standpunktkarakter i norsk muntlig.