Virkemidler

I et eventyr kan det være forskjellige virkemidler som er gode å komme inn på i analysen din. Virkemidler i eventyr kan f.eks. være faste uttrykk, gjentagelser, motsetninger, symboler, overnaturlige vesen eller magiske tall.

Språklige virkemidler i eventyr

Språkbruken i eventyr er som regel veldig enkel og preget av gjentagelser. Dette er fordi folkeeventyr ble overført på folkemunne og ikke ble skrevet ned. Derfor skulle eventyr være enkle å huske, og er dermed preget av muntlig språk.

Kjennetegn ved språkbruken i folkeeventyr:

Enkelt språk: Språket er veldig enkelt og flatt med mange gjentakelser. Det er fordi folk skulle huske dem og fortelle dem utenat.

Faste uttrykk: Faste uttrykk er bestemte vendinger og uttrykk som går igjen i mange eventyr. F.eks.: «Det var en gang», «de levde lykkelig alle sine dager» osv. De faste uttrykkene gjør det...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn