Miljø og tid

Innholdsfortegnelse

Miljø

I eventyr er miljøet nesten alltid forenklet. Det vil si at det ikke er like nyansert og mangfoldig som det er i virkeligheten. Forenklingen av miljøet er et typisk eventyrtrekk som gjør at figurene og temaene står tydeligere frem.

Noen eventyr fokuserer på miljøet for å tydeliggjøre motsetningene i eventyret. Derfor kan miljø ofte spille en relativt stor rolle i et eventyr.

Når du analyserer miljøet i et eventyr kan du blant annet se nærmere på:

  • Hvor: Hvilke steder foregår eventyret? Foregår handlingen flere steder eller kun et sted? Og hvilken betydning har dette i eventyret?
  • Realistisk eller urealistisk miljø: Utspiller handlingen seg i en virkelig verden eller er det overnaturlige og magiske elementer med?
  • Motsetninger: Er det noen miljøer som står i motsetning til hverandre? F.eks. et fattig miljø og et overklassemiljø.
  • Karakterene: Er miljøet med til å kjennetegne karakterene på noen måte?
  • Skift i miljø: Er det noen karakterer som endrer miljø? (F.eks. å gå fra fattig bondesønn til å bli prins, eller
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn