Tema

Temaet i eventyret kan sies å være det som eventyret egentlig handler om. Det kan gjerne være mer enn et tema i eventyret. Det er viktig å komme inn på eventyrets tema i tolkningen av eventyret.

Typiske tema i eventyr

  • Overgangen fra barn til voksen (fra ugift til gift).
  • Å finne den rette plassen i samfunnet.
  • Felles folkelige normer og forestillinger (og å opprettholde disse normene).
  • Klatring på den sosiale rangstigen (en fattig person ender opp med en høyere sosial status, f.eks. som prins).
  • Å oppnå lykke på tross av vanskelige vilkår. Å takle livets utfordringer.
  • Kjærlighet på tvers av klasser (en fattig og en rik forelsker seg).
  • Å overvinne indre konflikter, drifter eller demoner.

Analyse og tolkning av temaet

  • Hva er de viktigste temaene i eventyret?
  • Hvordan komme
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn