Personkarakteristikk og utvikling

Hvem er de viktigste personene i eventyret? Og hvordan karakteriseres de i eventyret?

  • Får man vite noe om personenes utseende og væremåte? Og hva betyr dette for inntrykket leseren får av dem?
  • Forteller personenes ytre væremåte noe om deres indre vesen?
  • Hvilke avgjørende valg tar personene? Hvilken betydning får dette for utfallet av handlingen?
  • Er personene sterke og selvstendige og i stand til å treffe personlige valg? Eller er de svake på den måten at de blir styrt av omgivelsene og ikke er i stand til å ta egne valg? (Skjer det ev. en utvikling i dette i løpet av eventyret?)
  • Lever de opp til miljøets/samfunnets normer eller bryter med de normene?
  • Personifiserer personene noe bestemt?

Utvikling

Går hovedpersonene gjennom en utvikling i løpet av eventyret? Og hvilken betydning kan ligge i denn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn