Oppbygging

Det er ofte en god idé å se på eventyrets oppbygging som noe av det første i analysen din. 

Deler, handlingsforløp og utvikling

 • Hvilke deler består eventyret av? (F.eks. en begynnelse, en hoveddel og en avslutning).
 • Hvordan er handlingsforløpet?
  • Hvordan er eventyrets begynnelse, konfliktopptrapping, klimaks og avslutning?
  • Hvordan bygges spenningen opp i eventyret?
 • Hva får handlingsforløpet i eventyret til å gå fremover? F.eks.:
  • En konflikt eller en problemstilling.
  • Et bestemt mål som skal oppnås.
  • Prøvelser som helten skal gjennom.
 • Hvilken utvikling skjer i event
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn