Mal for eventyranalyse

I denne malen for eventyranalyse får du et godt overblikk over hvilke ting man kan komme inn på i en analyse av et eventyr. Malen fungerer som en kort analysemodell til eventyr.

For å få mye mer hjelp til hver enkelt del kan du klikke på punktene.

MERK: Du må ikke komme inn på alle punktene i malen når du skriver en analyse, velg heller ut de som er viktige/relevante/interessante i eventyret du skal analysere.

Mal for analyse av et eventyr

 • Handling: Hva handler eventyret om? (kort fortalt) Hvem er de sentrale personene? Hva er eventyrets sentrale konflikt eller problemstilling?
 • Oppbygging: Hvordan er eventyrets handling bygget opp? Hvordan utvikler handlingsforløpet seg?
 • Fortellerteknikk: Hvordan er eventyret fortalt? Hvilken forteller er det? Hvilken synsvinkel bruker fortelleren mest? Hvordan fungerer fortelleteknikken for leseren?
 • Miljø: Hvordan er miljøet i eventyret? Og hvilken funksjon har miljøet/miljøene i eventyret?
 • Personer og karakterer: Hvordan kan du karakterisere de sentrale personene i eventyret? Kan personenes funksjon i eventyret analyseres ut ifra aktantmodellen?
 • Virkemidler: Hvilke språklige virkemidler kan man finne i eventyret? Hvilken funksjon har disse virkemidlene i eventyret?
 • Motsetninger: Er det noen sentrale motsetninger i eventyret? Hvilke temaer eller problemstillinger fremhever motsetningene?
 • Symboler: Er det noen ting, navn eller ord som har en symbolsk betydning i eventyret? Hvilke betydninger kan ligge i symbolet?
 • Eventyrtrekk og kjennetegn: Hvilke karakteristiske eventyrtrekk kommer frem i eventyret? Hvordan virker disse kjennetegnene i fortellingen?
 • Sjanger: Tilhører eventyret en bestemt undersjanger? (f.eks. folkeeventyr eller kunsteventyr). Hvordan kan man se at eventyret tilhører undersjangeren?
 • Tema og budskap: Hva er de sentrale temaene i eventyret? Og hva kan eventyrets budskap(er) være?
 • Tolkning: Hvordan kan du tolke eventyret i sin helhet? Hva kan eventyret si noe om? F.eks. i forhold til temaet, problemstillingen, budskapet eller lignende.