Fortellerteknikk

En analyse av fortellerteknikken i et eventyr handler om hvordan eventyret er fortalt. Her kan du blant annet ta en nærmere kikk på fortellerstil, tid, forteller og synsvinkel.

Allvitende forteller

Fortelleren i eventyr er nesten alltid en allvitende 3.personsforteller. Det vil si at han har det store overblikket over begivenhetene og vet allerede fra begynnelsen hvordan det kommer til å gå.

Dessuten har han i prinsippet adgang til alle figurenes tanker og følelser og kan bevege seg fritt inn og ut av figurenes tanker og følelser (det betyr ikke nødvendigvis at han benytter seg av det).

Den allvitende fortelleren kan ha følgende virkninger:

  • Fortellerautoritet: Den allvitende fortelleren har stor autoritet fordi han fra eventyrets begynnelse vet hvordan det vil ende. Han har et fullt overblikk og bestemmer hvordan eventyret skal forløpe.
  • Trygghet hos leseren: Den allvitende fortelleren skaper trygghet hos leseren fordi leseren opplever at fortelleren har 100 % styr på historien og kan gi alle de nødvendige forklaringene.
  • Ingen løse ender: Den allvitende fortelleren gjør at det ikke er
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn