Eventyrtrekk og kjennetegn

Det er bestemte kjennetegn og sjangertrekk som ofte går igjen i folkeeventyr. Disse eventyrtrekkene kan være gode å ta en nærmere kikk på i en eventyranalyse.

Husk å inkludere eventyrtrekkene på en naturlig måte i oppgaven din, og skriv bare om de trekkene som du finner i eventyret ditt.

Magiske tall

Magiske tall er et særegent eventyrtrekk. Bestemte tall går igjen i eventyr og forbindes med noe bestemt:

  • Tallet 1 symboliserer ofte helten eller eneren.
  • Tallet 2 symboliserer ofte et motsetningsforhold.
  • Tallet 3 er ofte de tre prøvene eller de tre søsken.
  • Tallet 7 er også et vanlig tall i eventyr og forbindes ofte med de 7 ukedagene eller f.eks. 7 dødssyndene.

3-tallsregelen

Tallet 3 har en spesiell magisk betydning i mange eventyr. Ofte opptrer det tre av noe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn