Kunsteventyr

Et kunsteventyr er et eventyr med en kjent forfatter, for eksempel H. C. Andersen. Kunsteventyr oppstod under romantikken på 1800-tallet, der man begynte å interessere seg for folkeeventyrene og å få dem nedskrevet.

Årsaken til den plutselige interessen for folkeeventyrene var at man mente de var et uttrykk for en spesiell, folkelig visdom og folkesjelen som var et av hovedelementene i romantikken. Ut ifra folkeeventyrene begynte forfattere som H. C. Andersen å skrive kunsteventyr.

Kunsteventyrets kjennetegn

Kunsteventyret har mange sjangertrekk felles med folkeeventyret. Du kan altså bruke mange av de samme sjangertrekkene i analysen din når du jobber med et kunsteventyr.

Her kommer vi kun inn på de trekkene ved kunsteventyret som skiller seg ut ifra folkeeventyret.

  • Handlingen i kunsteventyret...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn