Eventyr som sjanger

Eventyret som sjanger er karakterisert ved å være en fantastisk fortelling der alt er mulig. I eventyret er fokuset på hovedpersonen og handlingen, som foregår i en ubestemt tid og på et ubestemt sted. Eventyrets handling er dermed løsrevet fra den normale verden.

Undersjangre av eventyr

Det finnes generelt sett to ulike undersjangre av eventyr. Eventyret kan enten være et folkeeventyr eller et kunsteventyr.

Folkeeventyret er den opprinnelige sjangeren som stammer helt tilbake fra middelalderen, der eventyr ble overført på folkemunne over hele Europa. Derfor finnes det flere versjoner av mange folkeeventyr. Det var først på 1800-tallet at man begynte å skrive ned folkeeventyr.

Grunnen til at folkeeventyrene har mange typiske og lett gjenkjennelige trekk, slik som faste uttrykk og 3-tallsregelen, er fordi det gjorde dem enklere å huske når de ble overført på folkemunne.

Når vi normalt snakker om eventyr tenker vi som regel på folkeeventyr.

Et kunsteventyr er skrevet av en bestemt forfatter (f.eks. H. C. Andersen). Kunsteventyret er inspirert av folkeeventyret og har mange fellestrekk. Kunsteventyr stammer derimot ikke fra middelalderen og de har som regel mer avansert språk og fortellerteknikk.