Aktantmodellen

Hva er aktantmodellen?

Aktant betyr ”den handlende/den aktive”. Aktantene i et eventyr er altså de aktive personene/karakterene i eventyret. Det finnes følgende seks aktanter: subjekt, objekt, giver, mottaker, hjelper og motstander. Oppskriften på eventyranalyse forklarer alle disse type aktantene og deres funksjon i et eventyr.

Aktantmodellen er et godt redskap til å analysere personenes og karakterenes innbyrdes forhold i et eventyr. Modellen viser hvem som står som motsetninger til hverandre og hvilken rolle personene har i forhold til hovedpersonen (subjektet).

Husk at det ikke er nok å bare bruke aktantmodellen i en eventyranalyse. Aktantmodellen ser nemlig kun på personer og karakterer. Du skal også komme inn på andre sider av eventyret, f.eks. eventyrets virkemidler, tema og budskap. Studienetts oppskrift tar for seg alle delene av eventyr som man kan komme inn på i en analyse eller tolkning.

Aktantmodellen kan alltid brukes på folkeeventyr (som er langt de fleste eventyr), men noen ganger skal man være forsiktig med å bruke aktantmodellen på kunsteventyr. Ikke alle kunsteventyrene kan analyseres ut ifra aktantmodellen.

De faste rollene

De faste rollene som...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn