Vurdering og diskusjon

Det er viktig at du avslutter analysen av artikkelen med å oppsummere hva du har vist gjennom din analyse av den. Her skal du vurdere artikkelen og diskutere synspunktene og problemstillingene fra artikkelen. For å gjøre dette skal du bruke det du allerede har analysert. Du kan komme inn på følgende:

 • Hva er problemstillingene i artikkelen?
  • Hvilke problemer presenteres i artikkelen?
  • Løses de?
  • Hvem eller hva er årsaken til problemene?

 • Hva er hensikten med artikkelen?
  • Vil den opplyse og informere leseren om et bestemt emne?
  • Vil den påvirke leseren om en bestemt sak?
  • Vil den diskutere et bestemt emne?
  • Vil den underholde leseren?

 • Underbygger språkbruken i artikkelen det budskapet/den informasjonen som artikkelen ønsker å formidle?
  • Hvilken samfunnsgruppe henvender artikkelen seg til med sp...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn