Artikkeltyper

Det finnes en lang rekke typer av artikler, her har vi valgt ut de mest sentrale. Det er viktig at du vet hvilken type artikkel du skal analysere for å kunne analysere den på riktig måte. Vær oppmerksom på at de ulike typene kan være flettet inn i samme artikkel. 

Nyhetsartikkelen 

Denne artikkeltypen beskriver aktuelt og samfunnsrelevant stoff på en overordnet måte. Den sørger for å informere leseren om de viktigste aspektene av en sak ved å stille spørsmålene «hvem», «hva» og «hvor». Den har ofte med små intervjuer for å underbygge informasjonen. Denne typen artikkel er den mest grunnleggende innenfor journalistikken. 

Vær spesielt oppmerksom på

  • Om emnet er aktuelt og nært i forhold til leserne. 
  • Hvordan journalisten fremstiller emnet i overskriften (tittel). 
  • Hvordan journalisten beskriver emnet i brødteksten. (Språk, tilleggsord) 
  • Hvilken vinkel journalisten har valgt på emnet. 
  • Hvilke kilder journalisten har valgt. 

Bakgrunnsartikkelen 

Bakgrunnsartikkelen går mer i dybden enn nyhetsartikkelen. Den presenterer et emne og går deretter dypere inn i emnet for å finne skjulte årsaker bak tingenes tilstand. I forhold til nyhetsartikkelen er bakgrunnsartikkelen mer opptatt av spørsmålene «hvordan» og «hvorfor». Denne typen ar...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn