Språket i artikkelen

Hvorfor analysere språket?

Når du har fått oversikt over innholdet er det tid for å se nærmere på språket i artikkelen. Språket er et verktøy som skribenten/journalisten bruker for å formidle budskapet sitt og for å holde interessen til leseren gjennom hele artikkelen. Språkbruken kan gi leseren en bestemt måte å tenke på emnet, og kan på den måten ofte ha betydning for hvordan leseren mottar historien. Derfor der det viktig at du, i din analyse, viser hvordan skribenten/journalisten har brukt språket. De fleste artikler er skrevet i nåtid, fordi nåtid får emnet til å virke mer aktuelt og nært. 

NB: Husk å skille mellom når skribenten/journalisten selv tar ordet i artikkelen og når han/hun refererer eller dirkete siterer, og forklar alltid hvem du refererer til i analysen din. Unngå å skrive «journalisten mener», da journalisten sjelden gir uttrykk for egne meninger (unntatt i debattartikler, kronikker og ledere)

Språklige elementer

Her vil vi gjennomgå de språklige elementene som du bør holde et øye med når du analyserer en artikkel. Du kan også bruke dem til å skrive en karakteristikk av artikkelens språk. Dette er viktig fordi språkbruken vil påvirke leseren på en bestemt måte. 

Objektivt eller subjektivt? 

Er språket i artikkelen objektivt eller subjektivt?

Objektivt språk  
Et objektivt språk vil ikke bestå av ord som ”jeg” eller ”vi”, men prøver heller å beskrive emnet med et nøytralt synspunkt. Denne typen språk er mest brukt i artikler. Når journalisten selv skal ta ordet i artikkelen er språket ofte ”avpersonifisert”. Dvs. at det er skrevet i passiv form. (f.eks. ”Det synes ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn