Argumentasjon i artikkelen

Selv om formålet med artikkelen først og fremst er å informere leseren om et bestemt emne, argumenterer artikler ofte for ett eller flere synspunkter og det er en sentral del av din analyse å vise hvordan det argumenteres. Analysen din av språket i artikkelen er allerede et viktig skritt på veien mot dette. Videre vil vi komme nærmere inn på hvordan en artikkel kan argumentere.

Åpen og skjult argumentation

Artikkelen har i hovedsak to måter å argumentere på. Enten ved hjelp av åpen argumentasjon eller skjult argumentasjon. 

Åpen argumentasjon 
Denne typen argumentasjon er tydelig i artikkelen. Det er den argumentasjonene som skribenten/journalisten gjerne vil at leseren skal ha innblikk i. 

Skjult argumentasjon 
Denne typen argumentasjon er den som ikke kommer tydelig fram i artikkelen. Denne argumentasjonen ønsker skribenten/journalisten å skjule for leseren. Dermed påvirker journalisten leseren, uten at leseren nødvendigvis er klar over det. Denne typen argumentasjon er spesielt typisk for tabloidaviser (f.eks. VG og Dagbladet) og kan også forekomme i kronikker og debattartikler. 

Analyse av åpen argumentasjon

Det er alltid viktig å vise hvordan skribenten argumenterer åpenlyst, hvis han gjør dette. Det gjør du enklest ved å trekke argumentasjonen fram i lyset. For å g...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn