Analyse av artikkel

Artikler kan være vanskelige å analysere, og de dukker i blant opp på pensum i videregående. Derfor er det viktig at du behersker denne oppgavetypen om du skal kunne oppnå toppkarakter i norsk.

Med denne analysemodellen vil du lære å tolke og analysere nyhetsartikler, men du kan også bruke den når du selv skal skrive en nyhetsartikkel i norskfaget. 

Oppskriften gjennomgår artikkelsjangeren grundig og gir deg konkret hjelp til hvordan du kan analysere en avisartikkels oppbygning, oppsett, språk, kildebruk og argumenter. På denne måten fungerer den også utmerket som en avisartikkel-mal.

Om analysemodellen

Følgende modell til en artikkelanalyse kan leses som et forslag til hvordan du går frem, men den er på ingen måte en endelig oppskrift. Å skrive en god analyse av en artikkel handler om å kunne vurdere både tekst og eventuelt bilde, og bruke de relevante analysebegrepene. Det er viktig å få det til å være en samlet analyse og ikke bare en besvarelse av spørsmålene under de ulike punktene i analysemodellen. Det er den enkelte artikkelen som skal styre hvilke punkter fra modellen det skal være mere eller mindre fokus på. Ut i fra det kan du sette sammen en analyse som passer til det du har behov for.

Nyhetsartikkelen som sjanger kan vi kjenne igjen fra aviser, tidsskrifter, internett, fagblader mm. Den er skrevet av en skribent/ journalist, som presenterer et emne som gjerne er relevant i forhold til samfunnet. Lengden er gjerne på 1 til 1 ½ side. Artikkelen hører sjangermessig til sakprosaen, dvs. ikke-fiktive tekster, som omhandler noe som har tar utgangspunkt i den virkelige verden. De fleste artiklers mål er å informere leseren om bestemte forhold i verden, uten å påvirke leserens egne holdninger til saken. En viktig del av analysen din kan derfor være å undersøke om det er tilfellet i artikkelen du analyserer. 

Analysen din av artikkelen skal trekke fram de mest vesentlige synspunktene, problemstillingene, valgene, holdningene og argumentene. Din analyse skal derimot ikke fokusere på hva du selv synes om teksten eller om emnet som behandles. Husk å argumentere for dine synspunkter og observasjoner gjennom hele analysen og vis det med eksempler fra teksten. Det er grunn-oppskriften på en god artikkelanalyse!

Analysemodellen dekker over sjangrene

 • Nyhetsartikkel
 • Bakgrunnsartikkel
 • Reportasje/Feature artikkel
 • Portrettartikkel

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Analyse av artikkel

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 14.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var til stor hjelp, skal bruke den på nynorsk tentamen imorgen! :)
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra, kommer til godt nytte på eksamen !
 • 22.10.2014
  Denne teksten var utrolig bra
 • 27.05.2014
  Veldig bra og nyttig!!