Analyse av dokumentar

Dokumentarfilm er det motsatte av fiksjonsfilm (spillefilm). En fiksjonsfilm har en oppdiktet handling, mens en dokumentarfilm handler om noe virkelig eller faktabasert. En dokumentar kan derfor også kalles en fakta-film.

En dokumentarfilm analyseres på noen måter som en fiksjonsfilm, men det er også forskjeller. Akkurat som i en fiksjonsfilm ser man på filmatiske virkemidler som kameraføring og klipping, men rent innholdsmessig analyserer man noe annet i en dokumentarfilm enn i en fiksjonsfilm. 

Dokumentaren ’dokumenterer’ noe fra virkeligheten, som regel innenfor et emne av samfunnsmessig relevans. Å dokumentere er det samme som å legge frem bevis og argumentere. Derfor handler en analyse av en dokumentarfilm grunnleggende om å vise:  

 • Hvilke bevis og argumenter filmen legger frem
 • Hvordan den legger dem frem

Dessuten handler analysen om å finne ut av hvilken spesifikk vinkel dokumentaren tilnærmet seg emnet fra, hvordan mottakerne påvirkes av filme og i hvilken grad dokumentaren kommer tett innpå sannheten om emnet. 

Utdrag

Argumentasjon og bevisføring

Helt sentralt i en dokumentaranalyse undersøkningen om hvorvidt dokumentarens argumenter og beviser er i orden. Dersom dette ikke er tilfellet er det snakk om falsk bevisførsel eller manipulasjon med mottakeren.

Hva er de sentrale påstandene og argumentene i dokumentaren? 

 • Formuler med dine egne ord hva de viktigeste poengene og påstandene i dokumentaren. 
  • Er det noen sitater fra dokumentaren som viser påstandene tydelig?
 • Formuler med dine egne ord hvordan dokumentaren helt konkret underbygger (argumenterer for) disse påstandene. 
  • Er det noen sitater fra dokumentaren som viser argumentasjonen tydelig? 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Analyse av dokumentar

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3