Norsk nyhetsartikkel

Trenger du hjelp til å skrive eller analysere en nyhetsartikkel? Redningen er her! Under finner du nemlig Studinetts oppskrift på analyse av nyhetsartikkel. Oppskriften fungerer utmerket som mal, enten du skal skrive eller analysere en nyhetsartikkel. Les også igjennom et par eksempler og få inspirasjon til å skrive din egen nyhetsartikkel.

Oppskrift på analyse av nyhetsartikkel 

Se Studienetts oppskrift på analyse av nyhetsartikler. Med denne lærer du å tolke og analysere nyhetsartikler, og andre typer artikler. Dessuten kan du bruke oppskriften som veiledning når du skal skrive en nyhetsartikkel i norskfaget.

Oppskriften gir deg konkret hjelp til oppsettet av nyhetsartikkelen, språk, kildebruk og argumentasjon.
Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive og analysere en nyhetsartikkel!

Hva er en nyhetsartikkel?

En nyhetsartikkel tar utgangspunkt i den virkelige verden, og handler ofte om et aktuelt tema i samfunnet.

Nyhetsartikkelen er en informerende tekst, gjerne på 1 til 1 ½ side, og er å finne i for eksempel aviser, fagblader og på internett.

Hvordan skrive en analyse av nyhetsartikkel?

Når du skal skrive eller analysere en nyhetsartikkel skal du påpeke de mest sentrale synspunktene, problemstillingene og argumentene i forbindelse med emnet.

Innen du går i gang med å skrive eller analysere bør du vurdere:

  • nyhetsartikkelens oppbygging
  • språket du vil anvende
  • bruk av kilder
  • argumentasjon i artikkelen

Husk å argumentere for synspunktene dine, enten du skal skrive eller analysere en nyhetsartikkel.

Eksempel på nyhetsartikkel 

Få god hjelp til din nyhetsartikkel ved å se på hvordan andre har løst en liknede oppgave.

Ved å se på hvordan andre har skrevet en nyhetsartikkel kan du få hjelp til blant annet oppsett, språk og bruk av kilder. Lurer du på hva nyhetsartikkelen din skal handle om, kan du også få hjelp til det.

Se et godt eksempel på en nyhetsartikkel her.

Ta en titt på et par eksempler og les vår oppskrift, og lær å skrive og analysere en nyhetsartikkel.