Tolkning av innledning, vendepunkt og avslutning

De fleste noveller er bygget opp rundt tre sentrale momenter i fortellingen: innledningen, vendepunktet og avslutningen. Det er lurt å tenke over disse momentene i tolkningen din.   

  • Innledningen av novellen setter scenen, og gir ofte viktige hint til hva temaet og problemstillingen i novellen kan være. Her kan det også ligge viktige nøkkelord til en tolkning.   
  • I vendepunktet (’point of no return’) tar handlingen en ny retning, eller det skjer noe helt avgjørende som bestemmer det endelige handlingsforløpet. Hvis novellen har et sånt vendepunkt, er det viktig å ta det med i tolknin...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn