Tolkning

En tolkning av en novelle handler om å samle de viktigste poengene fra analysene dine til en samlet forståelse av hva novellen, i dybden, kan si oss.  

Tolkningen er viktig fordi det er her du kan samle de mest vesentlige poengene dine, og bringe oppgaven din opp på et høyt abstraksjonsnivå.  

En samlet tolkning av novellen

Det er smart å lage en samlet tolkning av novellen til slutt i analysen din. I den samlede tolkningen skal du zoome ut og se på hva novellen, på et mer generelt plan, kan bety eller si oss.

I den samlede tolkningen din må du finne et fokus, sånn at tolkningen ikke bare blir tom snakk, men sammenhen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn