Tematisk analyse/tolkning

En tematisk analyse/tolkning vil si ar du har fokus på ett bestemt tema eller én bestemt problemstilling i novelleanalysen din. Dette gjør at analysen din blir sammenhengende og fokusert, og ikke bare spredte analyser av punktene i en analysemodell.  

Gode tips til en tematisk analyse/tolkning:

  • Finn fokus på et tema eller en problemstilling som er sentralt for novellen.
  • Analyser hvordan temaet kommer til uttrykk i novellen ved å se nærmere på forskjellige momenter i novellen.
    • For eksempel motsetninger, forteller, språkbruk, symboler, miljø, personer, delemner eller lignende. Hvordan er disse tingene med p...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn