Bildespråk i noveller

Bildespråk er hovedsakelig karakterisert ved at betydningen av ordene ikke skal tas bokstavelig. Hvis det er stor bruk av bildespråk i novellen din, er det noe som er veldig bra å dra inn i analysen din.   

I bruken av bildespråk som sammenligninger og besjelinger kan det ligge gjemte betydninger som det kan være viktig å se på i analysen/tolkningen av novellen.   

Her kommer vi inn på følgende former for bildespråk i noveller:

  • Sammenligning
  • Besjeling
  • Personifikasjon
  • Metafor

Sammenligning

En sammenligning er markert med ordet "som" eller "likso...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn