Språklige virkemidler i en novelle

Det er veldig bra hvis du kan komme inn på språklige virkemidler i analysen av novellen din. Tekster består alltid av setninger og ord, men hvordan disse setningene og ordene virker kan være veldig forskjellig.  

For eksempel kan du analysere hvordan personer, miljøer og temaer kommer til uttrykk rent språklig i novellen. Og det teller veldig positivt i analysen din, hvis du kan vise hvordan de språklige virkemidlene fungerer i novellen og påvirker leseren.    

På denne og de neste sidene kommer vi inn på virkemidler som ordvalg, kontraster, bildespråk og symboler i noveller.  

Under virkemidler i nov...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn