Positiv/negativ fremstilling?

Vil forfatteren skape sympati for visse personer i novellen, og antipati (negativ stemning) for andre? Eller framstilles personene forholdsvis nøytralt i teksten?

Dette er viktig, fordi det sier noe om hvorvidt forfatteren vil påvirke mottakeren til å få bestemte holdninger og meninger. Eller om forfatteren kun vil vise noe på en nøytral måte som mottakeren selv må ta stilling til.

Hvilke virkemidler er brukt til å skape en positiv eller negativ framstilling av personene? For eksempel:   

  • Positive/negative ord og handlinger.
  • Fortellerkommentarer som avslører skjulte holdninger.  
  • Bruk av indre synsvink...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn