Personenes språk og handlinger

Ofte kan man lese noe om personene gjennom språkbruken og handlingene deres. Det å knytte personkarakteristikken til personenes språk og handlinger gir en god dybde i analysen.   

Dialog og interaksjon mellom personene

I kommunikasjonen og samspillet mellom personene i novellen kan det ligge gjemte betydninger som det kan være bra å ta med i analysen din.  

Ut ifra interaksjonene og dialogene mellom personene kan man forstå:   

  • Hvilke karaktertrekk som spesielt preger personene.  
  • Hvordan relasjonen mellom personene er med på å skape identitet eller nedbryte identitet.   
  • Hvordan ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn