Miljøet som tema

I noen noveller kan miljøet i seg selv være et sentralt tema, selv om dette ikke er typisk. I så fall er det ofte fordi forfatteren vil sette fokus på sosiale spørsmål om for eksempel normer, klasseskille, rase eller sosial anseelse.  

Det kan da være en god idé å se nærmere på selve miljøskildringene, og hvilken rolle miljøet spiller i novellen.  

Du kan for eksempel se nærmere på følgende:

  • Hvordan beskrives miljøet i novellen?
    • Med positive/negative ord?
    • Med bruk av ironi?
    • På en nyansert måte?
    • På en nøytral...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn