Miljøet og hovedpersonens utvikling

Miljøet kan spille en viktig rolle i forhold til utviklingen hovedpersonen gjennomgår.

Hvis du velger å fokusere på dette i analysen din, kan du se nærmere på følgende:  

  • Hvordan påvirker miljøet hovedpersonen i novellen?
    • Er miljøet med på å forme personen på noen måte?  
    • Hvilke problemstillinger havner personen i pga. miljøet?
    • Skifter personen miljø? Hvilken betydning får det gjennom novellen?
  • Hvordan forholder hovedpersonen seg til miljøet han/hun kommer fra?  
  • Har miljøet noen betydning for persone...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn