Mal for novelleanalyse

Her får du en mal for hva du kan komme inn på i analyse av en novelle. Malen er en kort modell til novelleanalyse.

Du kan bruke punktene til å få et overblikk, og du kan se på dem for å få hjelp til de enkelte delene av analysen/novelletolkningen.

MERK: Du skal ikke komme inn på alle punktene i analysen din. Du skal derimot velge å gå i dybden av de viktigste/mest relevante tingene i nettopp den novellen du sitter med.  

 • Handling: Hva handler novellen om? (kort fortalt)
 • Tema, konflikt og problemstilling: Hva er novellens sentrale tema, konflikt eller problemstilling?
 • Komposisjon: Hvordan er novellens handling oppbygd? Hvordan utvikler handlingsforløpet seg?
 • Fortellermåte: Hvordan er novellen fortalt? Hvilken forteller og synsvinkel benyttes? Hvordan innvirkning har fortellerteknikken på leseren?
 • Personer: Hvordan kan du karakterisere de sentrale personene i novellen? Hvilken funksjon har de sentrale personene i forhold til hverandre?
 • Miljø: Hvordan kan du karakterisere miljøet i novellen? Og hvilken funksjon har miljøet/miljøene i novellen?
 • Språklige virkemidler: Hvordan kan du karakterisere språkbruken og replikkene i novellen? Hva kan språkbruken være med på å si om novellens personer/miljø/tema/konflikt?
 • Kontraster: Er det noen sentrale kontraster i novellen? Hvilke temaer eller problemstillinger fører til disse motsetningene?
 • Symboler: Er det noen ting, navn eller ord, som har en symbolsk betydning i novellen? Hvilke betydninger kan det ligge i symbolet?
 • Tolkning og budskap: Hvordan kan du tolke novellen? Hva handler novellen i hovedsak om? Hva kan novellens budskap(er) være?
 • Tittelen: Ligger det en spesiell betydning gjemt i novellens tittel?
 • Slutten: Ligger det en spesiell betydning i måten novellen slutter på?