Frampek og tilbakeblikk

Frampek og tilbakeblikk er metoder for å skape dynamikk i novellen, og bryte med den vanligvis kronologiske tidslinjen (dvs. i den rekkefølgen begivenhetene oppstår).

Ved tilbakeblikk/retrospeksjon ser man tilbake på begivenheter som har skjedd tidligere. Ved frampek antyder man om noe som vil skje senere i novellen. 

Man kan også komme borti flashforward, hvor man hopper fram i handlingen til noe som kommer senere.

  • Tilbakeblikk: Bruker novellen tilbakeblikk? Dvs. ser man tilbake til hendelser i fortiden?
    • Dette kan forfatteren for eksempel gjøre for å forklare noe til leseren, skape nysgjerrighet eller skape spenning.   
    • Et tilbakeblikk vil ofte være med på å skape en ny forståelse for novellens handling.   
    • Hvordan virker tilbakeblikk i novellen din? 
  • Frampek: Finnes det frampek i novellen? Hva består dette fram...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn