Komposisjon og oppbygging av novellen

Det er viktig å analysere novellens komposisjon (oppbygning). På den måten får du et overblikk over hvordan handlingen skrider frem, og om det skjer en utvikling i novellen. Dessuten kan det gi deg noen viktige hint i forhold til hvordan teksten skal tolkes.  

De fleste noveller er bygd opp rundt tre sentrale punkter i fortellingen: innledningen, vendepunktet og avslutningen. Du kan med fordel fokusere analysen og tolkningen din rundt disse tre stedene i novellen.  

  • Hvordan er innledningen, vendepunktet og avslutningen i novellen din?…

...

Innledningen

I innledningen av novellen introduseres vi som regel til de viktigste personene og miljø…

...

Hoveddel med vendepunkt 

I novellens hoveddel utspilles en konflikt/et handlingsforløp hvor vi ofte følger én eller to personer. Vendepunktet (p…

...

Avslutningen 

Avslutningen i noveller er ofte bemerkningsverdige eller overraskende. Avslutningen kan enten…

...

Eksempel

Alexander Kiellands novelle ”Karen” (1882) handler om den snille og pene Karen, som jobber på en kro. Novellen innledes med en presentasjon av hovedpersonen, og miljøet hvor novellen foregår:

Det var en gang i Karup Kro en pike, som het Karen. Hun var alene om oppvartningen; for Kromannens kone gikk nesten alltid omkring og lette etter sine nøkler. Og det kom mange i Karup Kro; - både folk fra omegn, som samlet seg når det mørknet om høstaftenen og satt i krostuen og drakk kaffepunsje…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn