Kjennetegn og Sjangertrekk i en novelle

Novellen er en episk sjanger

Noveller hører vanligvis til under sjangerkategorien "epikk" som dekker de fortellende typene av skjønnlitteratur. I tillegg ti…

...

Novelletrekk og novellens kjennetegn

Noveller har noen bestemte sjangertrekk som kjennetegner denne typen litteratur. Her viser vi noen av de typiske trekkene og kjennetegnene som går igjen i de fleste noveller:

  • Ett handlingsforløp: Novellen er, på grunn av sin korte form, bygd opp rundt ett handl…

...

Analyse av sjangertrekk

Det er spesielt interessant å analysere sjangertrekkene hvis novellen din på en eller annen måte er annerledes enn den typiske novellen. Ellers trenger du som regel ikke å se så mye på novellesjangeren i analysen og tolkningen din.  

Hvis du analyserer novellens sjanger kan du for eksempel se nærmere på følgende punkter:

  • Passer novellen din med de typiske novelletrekk…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn