Forteller med objektiv synsvinkel

Hvis den autorale fortelleren ikke har adgang til noen av personenes følelser eller tanker, og heller ikke kommer med noen vurderinger eller holdninger til det som blir fortalt, er det ofte snakk om en forteller med en objektiv synsvinkel (objektiv forteller).   

  • Den objektive fortelleren er en type av autoral forteller.  
  • En objektiv forteller er skjult ("gjemmer seg bort" og vier så lite oppmerksomhet til seg selv som mulig).  
  • Bruker utelukkende ytre synsvinkel (aldri indre synsvinkel). Dette kalles derfor en objektiv synsvinkel.  
Objektiv forteller = Forteller med objektiv/registrerende synsvinkel.
Objektiv synsvinkel = Kun ytre synsvinkel, ingen bruk av indre synsvinkel.

 

Denne fortellertypen fungerer som "flue på veggen" som kun observerer...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn