Forteller med objektiv synsvinkel

Hvis den autorale fortelleren ikke har adgang til noen av personenes følelser eller tanker, og heller ikke kommer med noen vurderinger eller holdninger til det som blir fortalt, er det ofte snakk om en forteller med en objektiv synsvinkel (objektiv forteller).   

  • Den objektive fortelleren er en type av autoral forteller.  
  • En objektiv forteller er skjult ("gjemmer seg bort" og vier så lite oppmerksomhet til seg selv som mulig).  
  • Bruker utelukkende ytre synsvinkel (aldri indre synsvinkel). Dette kalles derfor en objektiv synsvinkel.  
Objektiv forteller = Forteller med objektiv/registrerende synsvinkel.
Objektiv synsvinkel = Kun ytre synsvinkel, ingen bruk av indre synsvinkel.

Denne fortellertypen fungerer som "flue på veggen" som kun observerer og forteller historien på en tilbaketrukket og nøktern måte. Den objektive fortelleren er motsatt av jeg-fortelleren, som er subjektiv.    

  • Hvilken effekt har det i din novelle, at historien fortelles av en objektiv forteller?  
Eksempel:
I Bjørnstjerne Bjørnsons novelle ”Faderen” er det en objektiv forteller. Historien fortelles kun utenfra med ytre synsvinkel, og fortelleren observerer handlingen akkurat som en flue på veggen:  

Fjorten dager etter den dag rodde far og sønn i stille vær over vannet til Storlien, for å samtale om bryllupet. "Den toften ligger ikke sikkert under meg," sa sønnen og reiste seg for å legge den til rette. I det samme glir han på den tilje han står på; han slår ut med armene, gir et skrik og faller i vannet. - "Ta i åren!" ropte faren, han reiste seg opp, og stakk den ut. Men da sønnen hadde gjort et par tak, stivner han. "Vent litt!" ropte faren, han rodde til. Da velter sønnen bakover, ser langt på faren - og synker.

Fortelleren ytrer seg objektivt registrerende, og legger ikke noe følelse eller tolkning inn i denne ulykkelige begivenheten hvor sønnen drukner. Personlighetene i novellen kommer primært til uttrykk gjennom replikkene sine, som fortelleren gjengir på en nøktern måte.