Allvitende forteller

Hvis den autorale fortelleren har tilgang til flere av personenes tanker og følelser (med indre synsvinkel), er det snakk om en allvitende forteller.   

En allvitende forteller er altså en autoral fortellertype som bruker både indre- og ytre synsvinkel (se evt. mer under ”Synsvinkel”).

Den allvitende fortelleren har overblikk over begivenhetene, og kan bevege seg inn og ut av personenes tanker og følelser. Denne fortellertypen brukes mest i eldre noveller.   

Allvitende forteller/synsvinkel = Forteller med indre synsvinkel knyttet til mer enn én person. Ytre synsvinkel brukes også underveis. 

Analyse av en allvitende forteller

Hvilken effekt har det at novellen fortelles av en allvitende forteller?

  • Gjør det sånn at leseren får et godt overblikk over ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn