Forteller med autoral synsvinkel

En autoral forteller ytrer novellen i tredjeperson (tredjepersons forteller). Den autorale fortelleren står utenfor handlingen, og forteller historien så å si "utenfra".   

Den autorale fortelleren er som regel skjult, "gjemmer seg vekk" og gjør leseren så lite som mulig oppmerksom på seg selv.   

Autoral foreller = Forteller med autoral synsvinkel

Autoral synsvinkel = Ytre synsvinkel dominerer. Likevel kan den ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn